Brukervilkår

Brukervilkårene gjelder for alle som bruker nettbutikken, både privatpersoner, bedrifter og andre profesjonelle aktører. Nettbutikken eies av Finn no AS, org. nr. 981 159 772 (“FINN”).

For å få tilgang til å kjøpe produkter gjennom nettbutikken må du oppgi din e-post. Denne benytter vi kun til å sjekke om du eller din bedrift allerede har en avtale med oss og til å sende produkter du kjøper av oss.

FINN innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg. Det samme gjelder den underliggende programkoden for tjenesten. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk nødvendiggjør.

FINN garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til tjenesten. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og FINN stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. FINN vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. FINN kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at tjenesten ikke kan brukes som forutsatt.

FINN har ikke ansvar for Tredjepartsinnhold, som er innhold fra andre enn FINN (f.eks kartberegninger fra Google, SSB-data osv.) som benyttes i produktene og tjenestene våre. FINN er dermed ikke ansvarlig for eventuelt tap som måtte oppstå ved mangler ved dette innholdet.

FINN erstatter kun direkte tap som har oppstått ved bruk av tjenesten og som er en direkte følge av grov uaktsomhet fra FINN sin side. FINN er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap. Ved tekniske feil som påvirker leveranser erstattes høyst kjøpskostnaden.

FINN forbeholder seg retten til å utestenge brukeren dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd på disse brukervilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar for brukeren.

Dersom du ønsker å kontakte oss er vår kontaktinformasjon: Finn no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO.

En tjeneste levert avFINN.no