Vurder et nabolag du kjenner

og få tilgang til all informasjon om alle nabolag i Norge

Søketips: Skriv inn adresse med husnummer, poststed eller by, F.eks. "Storgata Oslo", "Kollen 3"
Dersom du ikke får treff, forsøk å endre vei til veg, gate til gata eller omvendt.

Adresse

Introduksjon

komplett

Hva kaller du dette nabolaget?

Hvordan kjenner du dette nabolaget?

Miljøet

komplett

Hvordan er naboskapet?

Hvordan er støynivået?

Miljøet

komplett

Hvor sikkert og trygt føles nabolaget?

/extension/nabolag/design/nabolag/images/rating/jpg/sikkerhet.jpg

Miljøet

komplett

Er området og veiene velholdt?

Er hagene velholdt her?

Familie

komplett

Er veiene og plassene der barna ferdes trygge?

/extension/nabolag/design/nabolag/images/rating/jpg/tryggeveier.jpg

Familie

komplett

/extension/nabolag/design/nabolag/images/rating/jpg/skolene.jpg

Hvordan er kvaliteten på skolene boligen tilhører?

/extension/nabolag/design/nabolag/images/rating/jpg/gutt_maling.jpg

Hvordan er kvaliteten på barnehagene du kjenner i området?

Fritid

komplett

Hvordan er turmulighetene fra boligen?

Transport

komplett

Hva er ditt daglige primære transportmiddel?

Transport

komplett

/extension/nabolag/design/nabolag/images/rating/jpg/kollektivtilbudet.jpg

Hvordan er kollektivtilbudet i området?

/extension/nabolag/design/nabolag/images/rating/jpg/gateparkering.jpg

Hvor lett er det å finne gateparkering i området?

Transport

komplett

Hvordan er trafikkfremkommeligheten med bil i området?

Vare- og tjenestetilbudet

komplett

Hvordan er matvareutvalget i butikkene i nærområdet ditt?

Anbefaling

komplett

Hvem ville du anbefalt dette nabolaget til?

SEND INN VURDERING

komplett

SEND INN DINE SVAR FOR Å FULLFØRE DIN VURDERING!

Nabolag må verifisere deg som bruker for at din vurdering skal bli inkludert i den sammenlagte vurderingen for dette nabolaget.

Når du verifiserer deg godkjenner du Nabolag sine vilkår

Hvorfor må jeg verifisere meg?

Hva skjer med min vurdering/mine svar?

Vilkår

Brukervilkårene er knyttet til bruken av nabolag.no mellom besøkende på nettsiden (”brukeren”) og nabolag.no og Eiendomsprofil AS. Når man logger seg på nabolag.no må brukeren lese og godkjenne disse brukervilkårene og forplikter seg derved å følge disse vilkårene. Nabolag.no forbeholder seg retten til å utestenge brukeren dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd på disse brukervilkårene kan være steffbart og medføre erstatningsansvar for brukeren.

Brukeren er inneforstått med og samtykker til at de personopplysninger som brukeren oppgir til nabolag.no blir benyttet av Nabolag.no, med det formål å (i) bruke adresseinformasjonen brukeren legger inn på siden til å matche mot et spesifikt område eller nabolag, (ii) sørge for at informasjonen kan kvalitetssikres av nabolag.no for å oppnå høy kvalitet på data og unngå misbruk, og (iii) å bruke dataene i aggregert form til produkter og tjenester som Nabolag.no/Eiendomsprofil AS tilbyr. Nabolag.no påtar seg ved hvert tilfelle å behandle personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Brukeren må ved registrering gi kun sanne opplysninger om seg selv. Gjennom å fullføre registreringen samtykker brukeren i at opplysningene er sanne og korrekte. Brukeren kan registrere seg på to måter; Enten ved Facebook-innlogging hvor brukeren angir brukernavn og passord, eller ved mobil-innlogging, hvor brukeren må oppgi sitt mobilnummer og en tilsendt kode. Etter innlogging har også brukere anledning til å legge inn navn og e-post adresse dersom bruker ønsker å legge inn et sitat eller å motta nyhetsbrev på siden. Brukeren skal oppbevare disse opplysninger på et trygt sted slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til disse. Brukernavn og passord kan ikke benyttes av andre enn brukeren. Nabolag.no kan når som helst, med rimelig varsel, kreve at brukeren endrer passord. Brukeren er klar over at en slik endring kan forårsake tilfeldige avbrudd i brukerens tilgang til innhold og tjenester. Dersom brukeren mistenker at brukerens brukernavn og passord benyttes av en annen skal brukeren umiddelbart bytte passord. Dersom det finnes rimelig grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt misbrukt, kan Nabolag.no umiddelbart stenge websiden for brukeren og/eller gjøre tjenester utilgjengelige for brukeren, og/eller på annen måte forhindre misbruk.

Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal immatteriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Nabolag.no. Brukeren er ansvarlig for at ikke brukeren benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd på dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykkelig tillatt) blant annet nedlastning av innhold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren. Innhold (vurderinger, bilder, sitater m.m.) som legges inn på tjenesten fra brukere, blir Nabolags eiendom og kan benyttes av Nabolag.no til salgs- og markedsføringsformål, samt tilgjengeliggjøres for tredjepart mot kildehenvisning til Nabolag.no.

Nabolag.no gir ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig for innhold og informasjon som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Nabolag.no gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden. Nabolag.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade med mindre Nabolag.no har handlet grovt uaktsomt.

Brukeren skal ikke forsøke å omgå Nabolag.nos sikkerhetssystem, eksempelvis å prøve å teste websidens sikkerhet. Brukeren skal ikke benytte websiden eller tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe websiden eller andre brukeres tilgang til tjenestene eller websiden. Brukeren skal ikke prøve å skaffe seg ulovlig tilgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller informasjon som omfattes av websiden eller system som utgjør tjenesten. Brukeren skal heller ikke forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via websiden. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Svar

Grunnen til at du må logge inn med facebook eller mobil er for å unngå at tjenesten blir misbrukt. Innloggingen gjør at hver person kun kan vurdere de ulike nabolagene én gang, noe som kvalitetssikrer troverdigheten av informasjonen. Innloggingsinformasjonen vil ikke bli levert til noen 3rd part.

Svar

Vurderingen din vil kun bli vist sammen med alle de andre vurderingene for nabolaget (krever min. 3 vurderinger for å bli vist), og hva du har svart på de ulike spørsmålene er anonymt.

eller

Registrer deg her og motta innloggingskode på SMS

Takk for ditt bidrag.

Sitat

Motta nyhetsbrev med relevant
informasjon om nabolag.no og byen,
tettstedet eller nabolaget

ADRESSETILHØRIGHET

Denne adressen tilhører nabolaget:

Vurder dette nabolaget Utforsk nabolaget:

FINNER IKKE NABOLAG

Nabolag.no har kun informasjon om nabolag på tettsteder med mer enn 200 innbyggere.
Adressen du skrev inn ligger i et område utenfor dette.

Du kan utforske nabolag i omkringliggende tettsteder ved å velge fra listen:

  Du er nesten ferdig med din vurdering

  5% komplett

  Er du sikker på at du vil avslutte?

  Vi trenger ditt bidrag for å gi brukere, flyttere og andre nysgjerrige en god oversikt over kvalitetene i dette nabolaget.

  Kontakt oss

  P.B 6134
  Bedriftsenteret,
  5892 BERGEN

  Send mail

  Finn.no I samarbeid med

  Kontakt oss

  Navn

  E-post

  Melding

  Vi har ikke data på dette nabolaget

  Adressen ligger utenfor de tettsteder som har innhold og data på nabolag.no.
  Dersom du ønsker å utforske et nabolag i en av tettstedene i nærheten velg fra listen:

   Design, konsept og utvikling av Keyteq AS | Utviklet i KeyPublisher © Keyteq 2011