Antall fullførte vurderinger: -

Åsligrenda

Storåsen

Promotér ditt Nabolag

Send inn bilder fra ditt Nabolag og få de vist her

Send inn bilde

Menneskene

Nabolaget anbefalt for

 • 1 Familier med barn

 • 2 Etablerte

 • 3 Samboer/gift uten hjemmeboende barn

Alders- og kjønnsfordeling

Åsligrenda

Norge

Mann

51.7% Menn

48.3% Kvinner

Grafene viser hvor stor andel av befolkningen som er i ulike alderstrinn (barn 0-12 år. Ungdom 13-18 år, unge voksne 19-34 år, voksne 35-64 år, eldre 65 år og eldre) i forhold til Norge totalt. Kilde: SSB 2013

Interesser

 • 1 Hagearbeid

 • 2 Interiør, hus og hjem

 • 3 Bake

Interessene gir et bilde av en stereotyp person i nabolaget og viser det som skiller seg mest fra snittet i Norge og passer selvsagt ikke til hvert individ.  Kilde: Experian Insight

Utdannelse

 • Almenne fag
 • Naturvitenskapelige, håndverksfag og tekniske
 • Økonomiske og administrative fag
 • Helse, sosial- og idrettsfag
 • Humanetiske og estetiske fag
 • Uoppgitt fag

Kategoriene viser fra topp til bunn hvor stor andel av befolkningen som har de forskjellige typer av utdannelse. Kilde SSB 2013

Meninger

Politikk og samfunn

Nynorskandelen i NRK bør reduseres

Miljø

Jeg foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Media

En dag uten avis er ille

Meningene gir et bilde av en steriotyp person i nabolaget og viser det som skiller seg mest fra snittet i Norge og passer selvsagt ikke til hvert individ.  Kilde: Experian Insight

Vurder ditt nabolag

Familie

 • Skole

  Kvalitet på skoler

  6.8

  Dårlig

  Varierende

  Bra

  Veldig bra

 • Barnehage

  Kvalitet på barnehager

  8.3

  Dårlig

  Varierende

  Bra

  Veldig bra

 • demo

  Trygghet på veiene og plassene der barna ferdes

  8.2

  Mange usikre

  Varierende

  trygge, med noen untak

  trygge

Det er et nabolag med mange farger på alle husene. Og mye som skjer rundt om i det.– sitat fra en lokalkjent

si din mening

Husholdninger

 • Antall husholdninger
  451
 • Snitt antall personer pr. husholdning
  2.3

Kilde: SSB 2013

Familiesammensetning

Åsligrenda

Norge

 • Flerfamilier
 • Par m/barn
 • Par u/barn
 • Enslig m/barn
 • Enslig u/barn

Grafene viser hva slags familiesammensetning nabolaget består av sammenlignet med Norge totalt innenfor hver kategori. Kilde SSB 2013

Sivilstand

Antall i sivilstand over 18 år 771

Sivilstand Kakediagrammet viser andel med ulik sivilstand i nabolaget. Kilde: SSB 2013

Barnefamilier

Andel barnefamilier 31%

Kakediagrammet viser hvor stor andel av barna i området som går på forskjellige skoletrinn. Kilde: SSB 2013

Økonomi

 • Dagligvarebutikkutvalg

  Shoppingutvalg og mangfold

  6.7

  Dårlig

  Bra

  Meget bra

 • Dagligvarebutikkutvalg

  Dagligvarebutikker

  6.2

  Dårlig

  Bra

  Meget bra

 • Matvareutvalget

  Matvareutvalget i butikkene

  7.2

  Standard utvalg

  Noe spesialutvalg

  Stort mangfold

Det er et nabolag med mange farger på alle husene. Og mye som skjer rundt om i det.– sitat fra en lokalkjent

si din mening

Hva er snittinntekten her?

Stolpediagrammet viser hva snittinntekten er i nabolaget, sammenlignet med byen/tettstedet, kommunen og hele landet. Kilde: SSB 2013

Jobb

Antall sysselsatte
i nabolaget:
541

Befolkning bosatt: 1030

Befolkning på dagtid: 1312

Tallene og diagrammet viser hvor andel av befolkningen som jobber og om det er flere eller færre som jobber her enn som bor her. Kilde SSB 2013

Forbruk

 • 1 Hvitevarer

 • 2 Helsestudio

 • 3 Oppussing/vedlikehold av bolig

Kategoriene gir et bilde av en stereotyp person i nabolaget og viser det som skiller seg mest fra snittet i Norge og passer selvsagt ikke til hvert individ.  Kilde: Experian Insight

Arbeidsplasser i nabolaget

 • Butikkhandel 24%
 • Varehandel 16%
 • Forretningsmessige tjenester 10%
 • Agentur/engros 8%
 • Bygg/anlegg 8%
 • Helse/sosial 6%
 • Transport/lagring 6%
 • Undervisning 3%
 • Informasjon og kommunikasjon 3%
 • Offentlig 3%
 • Andre 11%

Grafene viser hva slags bransjer som utgjør de arbeidsplassene som er her. Kilde: Brønnøysundregistrene 2011

Meninger

Politikk og økonomi

Min husstand fører regnskap over utgifter

Forbruk

Jeg liker å skifte mellom forskjellige varemerker

Meningene gir et bilde av en steriotyp person i nabolaget og viser det som skiller seg mest fra snittet i Norge og passer selvsagt ikke til hvert individ.  Kilde: Experian Insight

Vurder ditt nabolag

Fritid

 • Turmulighetene

  Turmulighetene

  9

  Kun langs veiene

  På gang/sykkelveier

  Nærhet til skog og mark

 • Aktivitetstilbudet

  Aktivitetstilbudet

  6.7

  Dårlig

  Bra

  Meget bra

 • Kulturtilbudet

  Kulturtilbudet

  4.5

  Dårlig

  Bra

  Meget bra

 • Resturant

  Restaurant og serveringstilbudet

  5.7

  Dårlig

  Bra

  Meget bra

 • Uteliv

  Utelivet

  2.5

  Dårlig

  Bra

  Meget bra

Det er et nabolag med mange farger på alle husene. Og mye som skjer rundt om i det.– sitat fra en lokalkjent

si din mening

Aktiviteter

 • 1 Gå på idrettsarrangementer

 • 2 Kjøper musikk

 • 3 Sykkelturer

Aktivitetene gir et bilde av en stereotyp person i nabolaget og viser det som skiller seg mest fra snittet i Norge og passer selvsagt ikke til hvert individ.  Kilde: Experian Insight

Ferievaner

 • 1 Charter/'pakketur'

 • 2 Hytteferie

 • 3 Cruise

Ferievanene gir et bilde av en stereotyp person i nabolaget og viser det som skiller seg mest fra snittet i Norge og passer selvsagt ikke til hvert individ.  Kilde: Experian Insight

Hytter

Andel av befolking
med hytter
3.7%

Kysthytte

Kysthytte

Tallen og grafene viser hvor mange som eier hytter og hva slags hytte de eier. Kilde: SSB 2013

Bomiljø

 • Naboskapet

  Naboskapet

  6.1

  Ukjente

  Høflige

  Godt vennskap

 • trygt

  Trygghet og sikkerhet

  8.5

  Utrygt

  Trygt

  Veldig trygt

 • Støynivået

  Støynivå

  7.3

  Støy dag og natt

  Støynivå om dagen

  Lite støynivå

 • Veiene er velholdt

  Standard på området og veiene

  7.7

  Lite velholdt

  Nokså velholdt

  Godt velholdt

 • Hagene velholdt

  Vedlikehold av hagene

  7.4

  Lite velholdt

  Nokså velholdt

  Godt velholdt

Det er et nabolag med mange farger på alle husene. Og mye som skjer rundt om i det.– sitat fra en lokalkjent

si din mening

Boligmasse

 • Rekkehus
  54%
 • Enebolig
  36%
 • Andre
  11%

Grafene viser boligtypene, boligstørrelsen og boligalder i nabolaget. Kilde: SSB 2013, Norsk Eiendomsinformasjon 2013.

Boligstørrelse

Åsligrenda

Norge

Boligalder

Åsligrenda

Norge

Transport

 • Kollektivtilbudet

  Kollektivtilbudet

  9.3

  Dårlig

  Varierende

  Bra

  Veldig bra

 • Trafikkfremkommeligheten

  Trafikkfremkommelighet med bil

  5.1

  Mye Trafikk

  Trafikk til tider

  Lite trafikk

 • Gateparkering

  Gateparkering

  7.3

  Vanskelig

  Varierende

  Vanskelig til tider

  Lett

Det er et nabolag med mange farger på alle husene. Og mye som skjer rundt om i det.– sitat fra en lokalkjent

si din mening

Primært transportmiddel til beboerne

 • 1 Egen bil

 • 2 Buss

 • 3 Gående

Bilmerker

Antall biler pr husholdning: 0.4

Grafene viser antall biler (topp 10) av de forskjellige merkene i nabolaget sammenlignet med hele landet. Kilde: SSB 2013

Kart

Finn Bolig- og Torget-annonser (velg fra nedtrekksmeny)

Boliger til salgs i området (annonser fra finn.no)
Boliger til leie i området (annonser fra finn.no)
Kilder

Data på Nabolag.no er bearbeidete data basert på innhold fra diverse dataleverandører, egenproduserte data og brukergenererte data. Livsstilsinformasjonen (interesser, aktiviteter, vaner, meninger etc.) er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic (TM) grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk , i hovedsak fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), samt spørreundersøkelsen ”Forbruker & Media” fra TNS Gallup om holdninger, forbruk, medievaner etc. Dataene gir et bilde av en steriotyp person i Nabolaget. Vi har valgt de variablene hvor gruppen skiller seg mest fra snittet i Norge, og viser derfor nødvendigvis ikke hvilken variabel som er størst i nabolaget.

Dataene oppdateres en gang pr. år. og siste versjon på nabolag.no er fra 2011. Demografi dataene (befolkningstall, kjønnsfordeling, utdanning, familiesammensetning, inntekt etc.), i hovedsak fra SSB, er levert av Geoinsight AS. Dataene oppdateres en gang pr. år og siste versjon som vises er fra 2011.

Informasjonen om naboskap er basert på Borettslagsundersøkelsen fra Norske Boligbyggelag (NBBL). Dataene som vises er fra 2007 og 2011. Nabolagene på nabolag.no er aggregert fra grunnkretser i Norge. Data vises på nabolag i tettsteder over 200 innbyggere.

Kontakt oss

P.B 6134
Bedriftsenteret,
5892 BERGEN

Send mail

Finn.no I samarbeid med

Kontakt oss

Navn

E-post

Melding

Vi har ikke data på dette nabolaget

Adressen ligger utenfor de tettsteder som har innhold og data på nabolag.no.
Dersom du ønsker å utforske et nabolag i en av tettstedene i nærheten velg fra listen:

  Design, konsept og utvikling av Keyteq AS | Utviklet i KeyPublisher © Keyteq 2011